Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 8

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 9

1. Mooseksen kirja 10 


Liitto Nooan kanssa

1 Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. [1. Moos. 1:28]
1 Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.
1 And God blesseth Noah, and his sons, and saith to them, `Be fruitful, and multiply, and fill the earth;
2 Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne.
2 Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.
2 and your fear and your dread is on every beast of the earth, and on every fowl of the heavens, on all that creepeth on the ground, and on all fishes of the sea--into your hand they have been given.
3 Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit. [1. Moos. 1:29]
3 Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.
3 Every creeping thing that is alive, to you it is for food; as the green herb I have given to you the whole;
4 Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä. [3. Moos. 3:17, 3. Moos. 7:26,27, 3. Moos. 17:10; 5. Moos. 12:16; Ap. t. 15:20]
4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
4 only flesh in its life--its blood--ye do not eat.
5 Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren.
5 Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.
5 `And only your blood for your lives do I require; from the hand of every living thing I require it, and from the hand of man, from the hand of every man's brother I require the life of man;
6 -- Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. [2. Moos. 21:12; 3. Moos. 24:17; 5. Moos. 21:9 | 1. Moos. 1:26+]
6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
6 whoso sheddeth man's blood, by man is his blood shed: for in the image of God hath He made man.
7 Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, lisääntykää ja levitkää yli maan."
7 Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä."
7 And ye, be fruitful and multiply, teem in the earth, and multiply in it.'
8 Ja Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen:
8 Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen:
8 And God speaketh unto Noah, and unto his sons with him, saying,
9 "Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa,
9 "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa
9 `And I, lo, I am establishing My covenant with you, and with your seed after you,
10 kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos.
10 ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
10 and with every living creature which is with you, among fowl, among cattle, and among every beast of the earth with you, from all who are going out of the ark--to every beast of the earth.
11 Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." [1. Moos. 8:21]
11 Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
11 And I have established My covenant with you, and all flesh is not any more cut off by waters of a deluge, and there is not any more a deluge to destroy the earth.'
12 Jumala sanoi vielä: "Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti:
12 Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:
12 And God saith, `This is a token of the covenant which I am giving between Me and you, and every living creature that is with you, to generations age-during;
13 minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta.
13 minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
13 My bow I have given in the cloud, and it hath been for a token of a covenant between Me and the earth;
14 Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä,
14 Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
14 and it hath come to pass (in My sending a cloud over the earth) that the bow hath been seen in the cloud,
15 muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. [Sir. 44:18]
15 muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.
15 and I have remembered My covenant which is between Me and you, and every living creature among all flesh, and the waters become no more a deluge to destroy all flesh;
16 Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa."
16 Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."
16 and the bow hath been in the cloud, and I have seen it--to remember the covenant age-during between God and every living creature among all flesh which is on the earth.'
17 Ja Jumala sanoi vielä Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa."
17 Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".
17 And God saith unto Noah, `This is a token of the covenant which I have established between Me and all flesh that is upon the earth.'

Nooa ja hänen poikansa

18 Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jafet, ja Haamista tuli Kanaanin isä.
18 Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä.
18 And the sons of Noah who are going out of the ark are Shem, and Ham, and Japheth; and Ham is father of Canaan.
19 Nämä kolme olivat Nooan pojat, ja heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset.
19 Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.
19 These three are sons of Noah, and from these hath all the earth been overspread.
20 Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan.
20 Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan.
20 And Noah remaineth a man of the ground, and planteth a vineyard,
21 Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa.
21 Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa.
21 and drinketh of the wine, and is drunken, and uncovereth himself in the midst of the tent.
22 Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljilleen.
22 Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona.
22 And Ham, father of Canaan, seeth the nakedness of his father, and declareth to his two brethren without.
23 Silloin Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isäänsä alastomana.
23 Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä.
23 And Shem taketh--Japheth also--the garment, and they place on the shoulder of them both, and go backward, and cover the nakedness of their father; and their faces are backward, and their father's nakedness they have not seen.
24 Kun Nooa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt,
24 Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt,
24 And Noah awaketh from his wine, and knoweth that which his young son hath done to him,
25 hän sanoi: -- Kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljiensä orjienkin orja.
25 niin hän sanoi: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja".
25 and saith: `Cursed is Canaan, Servant of servants he is to his brethren.'
26 Ja hän sanoi vielä: -- Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja Kanaan olkoon Seemin orja. [Joos. 16:10; Tuom. 1:28]
26 Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa.
26 And he saith: `Blessed of Jehovah my God is Shem, And Canaan is servant to him.
27 Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun,* ja saakoon se asua myös Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa. [Nimi Jafet muistuttaa heprean sanaa 'tehköön laajaksi'.]
27 Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa."
27 God doth give beauty to Japheth, And he dwelleth in tents of Shem, And Canaan is servant to him.'
28 Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta.
28 Ja Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta.
28 And Noah liveth after the deluge three hundred and fifty years;
29 Kaikkiaan hän eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli.
29 Niin Nooan koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli.
29 and all the days of Noah are nine hundred and fifty years, and he dieth.

 1. Mooseksen kirja 8

 

1. Mooseksen kirja 10 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote