Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 22

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 23

1. Mooseksen kirja 24 


Abraham ostaa Makpelan luolan Saaran haudaksi

1 Saara eli sadankahdenkymmenenseitsemän vuoden ikäiseksi; se oli Saaran elinikä.
1 Ja Saara eli sadan kahdenkymmenen seitsemän vuoden vanhaksi; niin vanhaksi eli Saara.
1 And the life of Sarah is a hundred and twenty and seven years--years of the life of Sarah;
2 Hän kuoli Kir- jat-Arbassa eli Hebronissa, Kanaaninmaassa. Abraham vietti siellä Saaran valittajaiset ja itki häntä.
2 Ja Saara kuoli Kirjat-Arbassa, se on Hebronissa, Kanaanin maassa. Ja Aabraham meni murehtimaan Saaraa ja itkemään häntä.
2 and Sarah dieth in Kirjath-Arba, which is Hebron, in the land of Caanan, and Abraham goeth in to mourn for Sarah, and to bewail her.
3 Sitten Abraham nousi vainajan äärestä, meni heettiläisten puheille ja sanoi:
3 Senjälkeen Aabraham nousi ja lähti vainajan luota ja puhui heettiläisille sanoen:
3 And Abraham riseth up from the presence of his dead, and speaketh unto the sons of Heth, saying,
4 "Minä olen muukalainen, vieras teidän parissanne. Antakaa minulle maata oman sukuhaudan paikaksi, jotta saisin kätkeä sinne vainajani."
4 "Minä olen muukalainen ja vieras teidän keskuudessanne; antakaa minulle perintöhauta maassanne, haudatakseni ja kätkeäkseni siihen vainajani".
4 `A sojourner and a settler I am with you; give to me a possession of a burying-place with you, and I bury my dead from before me.'
5 Heettiläiset vastasivat Abrahamille:
5 Heettiläiset vastasivat Aabrahamille, sanoen hänelle:
5 And the sons of Heth answer Abraham, saying to him,
6 "Herra, sinä Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme! Sinä saat haudata vainajasi par- haaseen hautaan, mikä meillä on. Kuka tahansa meistä antaa sinun haudata vainajasi omaan sukuhautaansa."
6 "Kuule meitä, herra. Sinä olet Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme; hautaa vainajasi parhaaseen hautaamme. Ei kukaan meistä kiellä sinua hautaamasta vainajaasi hautaansa."
6 `Hear us, my lord; a prince of God art thou in our midst; in the choice of our burying-places bury thy dead: none of us his burying-place doth withhold from thee, from burying thy dead.'
7 Abraham kiitti seudun heettiläisiä asukkaita kumartaen maahan saakka,
7 Niin Aabraham nousi ja kumarsi maan kansalle, heettiläisille,
7 And Abraham riseth and boweth himself to the people of the land, to the sons of Heth,
8 mutta sanoi heille vielä: "Jos kerran teille sopii, että minä hautaan tänne vainajani, niin pyydän teitä puhumaan Efronille, Soharin pojalle, minun puolestani,
8 ja puhui heille sanoen: "Jos teidän mieleenne on, että minä hautaan ja kätken vainajani, niin kuulkaa minua ja taivuttakaa Efron, Sooharin poika,
8 and he speaketh with them, saying, `If it is your desire to bury my dead from before me, hear me, and meet for me with Ephron, son of Zoar;
9 että hän myisi minulle omistamansa Makpelan luolan, joka on hänen tiluksiensa laidassa. Minä haluan teidän läsnä ollessanne ostaa sen häneltä täydestä hinnasta sukuhaudaksemme."
9 antamaan minulle Makpelan luola, joka on hänen omansa ja on hänen vainionsa perällä. Täydestä hinnasta hän antakoon sen minulle perintöhaudaksi teidän keskuudessanne."
9 and he giveth to me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the extremity of his field; for full money doth he give it to me, in your midst, for a possession of a burying-place.'
10 Efron oli istumassa muiden heettiläisten joukossa kaupunginportin aukiolla, ja hän vastasi Abrahamille kokousväen kuullen:
10 Mutta Efron istui siellä heettiläisten joukossa. Ja Efron, heettiläinen, vastasi Aabrahamille heettiläisten kuullen, kaikkien, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista, sanoen:
10 And Ephron is sitting in the midst of the sons of Heth, and Ephron the Hittite answereth Abraham in the ears of the sons of Heth, of all those entering the gate of his city, saying,
11 "Kuuntele minua, herrani! Minä lahjoitan sinulle koko vainion ja luolan, joka siellä on. Minä annan sen sinulle kaupunkini miesten nähden. Hautaa siis vainajasi!"
11 "Ei, herrani, vaan kuule minua. Vainion minä lahjoitan sinulle ja myöskin luolan, joka siinä on, minä lahjoitan sinulle; kansalaisteni nähden minä sen sinulle lahjoitan. Hautaa vainajasi."
11 `Nay, my lord, hear me: the field I have given to thee, and the cave that is in it, to thee I have given it; before the eyes of the sons of my people I have given it to thee--bury thy dead.'
12 Silloin Abraham kumarsi syvään kaupungin miehille
12 Ja Aabraham kumarsi maan kansalle
12 And Abraham boweth himself before the people of the land,
13 ja sanoi Efronille kaikkien kuullen: "Jospa kuitenkin kuuntelisit minua! Minä annan sinulle maksun siitä vainiosta, myy se minulle, niin hautaan sinne vainajani."
13 ja puhui Efronille, maan kansan kuullen, sanoen: "Jospa kuitenkin-oi, kuule minua! Minä maksan vainion hinnan; ota se minulta ja anna minun haudata siihen vainajani."
13 and speaketh unto Ephron in the ears of the people of the land, saying, `Only--if thou wouldest hear me--I have given the money of the field--accept from me, and I bury my dead there.'
14 Efron vastasi Abra- hamille:
14 Efron vastasi Aabrahamille, sanoen hänelle:
14 And Ephron answereth Abraham, saying to him,
15 "Kuuntele minua, herrani! Neljänsadan hopeasekelin maapala -- mitäpä se meidän kesken merkitsee! Hautaa vainajasi."
15 "Herrani, kuule minua. Neljänsadan hopeasekelin maa, mitä se minulle ja sinulle merkitsee? Hautaa vainajasi."
15 `My lord, hear me: the land--four hundred shekels of silver; between me and thee, what is it? --thy dead bury.'
16 Abraham ymmärsi Efronin tarkoituksen ja punnitsi hänelle hopeamäärän, jonka tämä oli heettiläisten kuullen maininnut, neljäsataa sekeliä maksuna käypää hopeaa.
16 Kuultuaan Efronin sanat Aabraham punnitsi Efronille sen rahasumman, jonka tämä oli maininnut heettiläisten kuullen, neljäsataa hopeasekeliä, kaupassa käypää.
16 And Abraham hearkeneth unto Ephron, and Abraham weigheth to Ephron the silver which he hath spoken of in the ears of the sons of Heth, four hundred silver shekels, passing with the merchant.
17 Niin siirtyivät Efronin vainio, joka oli Makpelassa Mamren lähistöllä, siellä sijaitseva luola sekä tällä alueella kasvavat puut
17 Niin Efronin vainio, joka on Makpelassa itään päin Mamresta, sekä vainio että siellä oleva luola ynnä kaikki puut, jotka kasvoivat vainiolla, koko sillä alueella,
17 And established are the field of Ephron, which is in Machpelah, which is before Mamre, the field and the cave which is in it, and all the trees which are in the field, which are in all its border round about,
18 Abrahamin omistukseen heettiläisten, Efronin kotikaupungin kaikkien miesten, ollessa todistajina.
18 joutuivat Aabrahamin omaksi kaikkien heettiläisten nähden, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista.
18 to Abraham by purchase, before the eyes of the sons of Heth, among all entering the gate of his city.
19 Tämän jälkeen Abraham hautasi vaimonsa Saaran Makpelan vainion luolaan, joka on Mamren eli Hebronin lähistöllä Kanaaninmaassa. [1. Moos. 25:9,10, 1. Moos. 35:29, 1. Moos. 50:13]
19 Senjälkeen Aabraham hautasi vaimonsa Saaran luolaan, joka on Makpelan vainiolla, itään päin Mamresta, se on Hebronista, Kanaanin maassa.
19 And after this hath Abraham buried Sarah his wife at the cave of the field of Machpelah before Mamre (which is Hebron), in the land of Canaan;
20 Vainio ja siellä oleva luola siirtyivät näin heettiläisiltä Abrahamille sukuhaudaksi. [1. Moos. 33:19; Joh. 4:5; Ap. t. 7:16]
20 Niin vainio ja siellä oleva luola siirtyi heettiläisiltä Aabrahamille, perintöhaudaksi.
20 and established are the field, and the cave which is in it, to Abraham for a possession of a burying-place, from the sons of Heth.

 1. Mooseksen kirja 22

 

1. Mooseksen kirja 24 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote