Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 9

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 10

1. Mooseksen kirja 11 


Nooan pojista polveutuvat kansat

1 Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. [1. Aik. 1:5-23]
1 Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.
1 And these are births of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth; and born to them are sons after the deluge.
2 Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.* [Nimi Gomer tarkoittaa kimmeriläisiä, Madai Meediaa ja Javan Kreikkaa, Jooniaa. Tubal ja Mesek sijoittuvat Vähään- Aasiaan, ja Tiras tarkoittaa luultavasti etruskeja. Magogilla tarkoitettaneen Mustanmeren pohjoispuolta.]
2 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
2 `Sons of Japheth are Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
3 Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma.
3 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.
3 And sons of Gomer are Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
4 Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.
4 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset;
4 And sons of Javan are Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
5 Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.
5 heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.
5 By these have the isles of the nations been parted in their lands, each by his tongue, by their families, in their nations.
6 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.* [Kus on sama kuin Nubia, Misraim tarkoittaa Egyptiä, Put Libyaa.]
6 Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
6 And sons of Ham are Cush, and Mitzraim, and Phut, and Canaan.
7 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.* [Eteläarabialaisia ja nubialaisia heimoja.]
7 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
7 And sons of Cush are Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah; and sons of Raamah are Sheba and Dedan.
8 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.
8 Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.
8 And Cush hath begotten Nimrod;
9 Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: "On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta."
9 Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod".
9 he hath begun to be a hero in the land; he hath been a hero in hunting before Jehovah; therefore it is said, `As Nimrod the hero in hunting before Jehovah.'
10 Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.* [Erek on sama kuin Uruk, muinainen sumerilainen kaupunki, nyk. Warka. Sinear on Babylonian toinen nimi.]
10 Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.
10 And the first part of his kingdom is Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar;
11 Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin
11 Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,
11 from that land he hath gone out to Asshur, and buildeth Nineveh, even the broad places of the city, and Calah,
12 ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. [Joona 3:2]
12 sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.
12 and Resen, between Nineveh and Calah; it is the great city.
13 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
13 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
13 And Mitzraim hath begotten the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote