Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Matteus 28

Markus 1

Markus 2 


Johannes Kastaja

1 Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin. [Matt. 3:1-12; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:23-28 : Room. 1:9, Room. 15:19; 1. Kor. 9:12; 2. Kor. 2:12]
1 Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.
2 Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: -- Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. [2. Moos. 23:20; Mal. 3:1+; Matt. 11:10; Luuk. 1:76, Luuk. 7:27]
2 Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi".
3 Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" [Jes. 40:3+]
3 "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'",
4 Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. [Ap. t. 13:24, Ap. t. 19:4]
4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.
5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.
5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
6 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. [Matt. 3:4+]
6 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.
7 Hän julisti: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. [Matt. 3:11+]
7 Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.
8 Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä." [Joh. 1:33; Ap. t. 1:5, Ap. t. 2:4, Ap. t. 11:16, Ap. t. 19:2,3]
8 Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

Jeesuksen kaste ja koetus

9 Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. [Matt. 3:13-17; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34 : Matt. 2:23+]
9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.
10 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. [Hes. 1:1; Ap. t. 7:56]
10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.
11 Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." [Ps. 2:7; Jes. 42:1; Mark. 9:7; Hepr. 1:5; 2. Piet. 1:17; 1. Joh. 5:9]
11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
12 Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. [Matt. 4:1-11; Luuk. 4:1-13]
12 Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.
13 Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. [Matt. 4:2 | Job 1:12; Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11 | 5. Moos. 8:15,16; Ps. 91:13 | Hepr. 1:14]
13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

Jeesus julistaa evankeliumia

14 Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. [Matt. 4:12-17; Luuk. 4:14,15 : Mark. 6:17 | Mark. 1:28, Mark. 15:41; Joh. 1:43; Ap. t. 10:37 | Room. 1:1; 2. Kor. 11:7]
14 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!" [Gal. 4:4 | Dan. 7:14; Mark. 4:11, Mark. 9:47, Mark. 10:14, Mark. 14:25, Mark. 15:43 | Matt. 3:2+]
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Ensimmäiset opetuslapset

16 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. [Matt. 4:18-22; Luuk. 5:1-11; Joh. 1:35-51 : Mark. 3:7-9, Mark. 4:1, Mark. 5:21 | Mark. 1:29 | Joh. 21:3]
16 Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.
17 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".
18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
18 Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä.
19 Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. [1. Kun. 19:19-21]
19 Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon.
20 Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
20 Ja kohta hän kutsui heidät; ja he jättivät isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21 He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. [Luuk. 4:31-37 : Matt. 4:13+; Luuk. 4:31; Joh. 6:59]
21 Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti.
22 Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat*. [Ks. selitystä Matt. 2:4.][ Matt. 7:28,29]
22 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.
23 Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: [Matt. 12:43; Mark. 3:11, Mark. 5:8, Mark. 6:7, Mark. 9:25; Ap. t. 8:7]
23 Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi
24 "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" [Matt. 8:29; Jaak. 2:19]
24 sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
25 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä".
26 Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. [Mark. 9:26]
26 Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.
27 Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee." [Mark. 4:41]
27 Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."
28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.
28 Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

29 Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. [Matt. 8:14-17; Luuk. 4:38-41]
29 Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa.
30 Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle.
30 Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle.
31 Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.
31 Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.
32 Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat.
32 Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,
33 Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle.
33 ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.
34 Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. [Mark. 1:24, Mark. 3:11,12, Mark. 5:6,7, Mark. 9:20]
34 Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Lähtö Kapernaumista

35 Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. [Luuk. 4:42-44 : Mark. 6:46; Luuk. 5:16, Luuk. 6:12]
35 Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.
36 Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta
36 Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä;
37 ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua."
37 ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua".
38 Mutta Jeesus sanoi: "Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen."
38 Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut".
39 Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. [Matt. 4:23, Matt. 9:35; Mark. 3:10; Luuk. 6:18,19]
39 Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

Jeesus parantaa spitaalisen

40 Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: "Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut." [Matt. 8:1-4; Luuk. 5:12-16]
40 Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".
41 Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi."
41 Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; puhdistu".
42 Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi.
42 Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.
43 Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: [Mark. 5:43, Mark. 7:36, Mark. 8:26]
43 Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet heti menemään
44 "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille." [Matt. 8:4+]
44 ja sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".
45 Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. [Mark. 5:20, Mark. 6:56, Mark. 7:37]
45 Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa; ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä.

 Matteus 28

 

Markus 2 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote